Privacy verklaringPrivacy Verklaring

Zodra u zich als klant aanmeldt op onze website, stelt u AED-Partner in staat om persoonlijke gegevens over u te verzamelen. Dit gebeurt op verzoek wanneer u zich aanmeldt als klant bij AED-Partner. Deze gegevens betreffen uw naam, adres, woonplaats, land, telefoonnummer en e-mailadres. AED-Partner acht het van groot belang dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd.

Doeleinden van gegevensverwerking

AED-Partner gebruikt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de verschillende overeenkomsten die AED-Partner met u kan aangaan. Zo zullen wij om uw adresgegevens vragen wanneer u zich aanmeldt als klant op onze website. Daarnaast verwerkt AED-Partner uw persoonsgegevens voor het toesturen van de digitale nieuwsbrieven per e-mail.

Geen gebruik van gegevens door derden

Tenzij de hierna genoemde uitzonderingen van toepassing zijn zal AED-Partner onder geen beding uw gegevens aan derden ter beschikking stellen. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht. Uitzonderingen geen gebruik van gegevens:

(a) in het kader van wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
(b) ter bescherming van de rechten of het eigendom van AED-Partner;
(c) ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid; of
(d) ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van gebruikers. 

Clickgedrag

AED-Partner verzamelt en analyseert informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals het aantal hits, de meest gevraagde pagina’s, de vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of gebruik, wordt binnen AED-Partner steeds de nieuwste beveiligingstechnologie gebruikt.

Privacy beleid van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website AED-Partner zijn verbonden. AED-Partner aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacy beleid op deze websites.

Bezwaar tegen verder gebruik persoonsgegevens

Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u deze niet meer wilt ontvangen, moet u zich hiervoor apart afmelden. Dit kunt u telefonisch op telefoonnummer: +32 (0)11 42 03 45 of per e-mail op: info@aedpartner.nl. Ook heeft u de mogelijkheid om de afmeldlink te gebruiken op de nieuwsbrief. Door hierop te klikken wordt u geheel automatisch afgemeld en ontvangt u geen nieuwsbrieven meer.

Rechten

U heeft het recht heeft op inzage, correctie en/of verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens.

Vragen

Voor vragen over dit privacy statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of het gebruik van deze website, kunt telefonisch contact opnemen op nummer: +32 (0)11 42 03 45.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan door AED-Partner te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn. Gebruikers van “AED-Partner” kunnen de persoonsgegevens die zij daar hebben ingevoerd zelf beheren. Dat wil zeggen: wijzigen. Daartoe moet de gebruiker zijn ingelogd.